Achos

Achos

£4.12
Author:
Genre: Welsh
Tag: Moved from Wrexham
ASIN: 1900437740

Yn ei gyfrol Adennill Tir, mynegodd Grahame Davies brofiad cymunedau y Cymoedd gyda dicter ac angerdd. Yn ei ail gyfrol, Cadwyni Rhyddid, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn, dinoethodd eironi a safonau dwbl y Gymru ôl-ddatganoli gyda ffraethineb. Yn awr, yn ei drydedd gyfrol, y mae'n bwrw golwg annibynnol ar y Gymru gyfoes, gan ofyn cwestiynau dyrys a holi, 'Sut mae'r achos?' -- Cyngor Llyfrau Cymru

Buy from Amazon
About the Book

Yn ei gyfrol Adennill Tir, mynegodd Grahame Davies brofiad cymunedau y Cymoedd gyda dicter ac angerdd. Yn ei ail gyfrol, Cadwyni Rhyddid, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn, dinoethodd eironi a safonau dwbl y Gymru ôl-ddatganoli gyda ffraethineb. Yn awr, yn ei drydedd gyfrol, y mae’n bwrw golwg annibynnol ar y Gymru gyfoes, gan ofyn cwestiynau dyrys a holi, ‘Sut mae’r achos?’ — Cyngor Llyfrau Cymru

About the Author
Grahame Davies

Grahame Davies is a Welsh poet, author and lyricist, who has won numerous prizes, including the Wales Book of the Year Award. As a much-sought-after lyricist, he collaborates extensively with composers and wrote the words for the song 'Sacred Fire', which, with Sarah Class's music performed by South African soprano Pretty Yende, was one of the musical highlights of the Coronation of King Charles III in May 2023, and was described by Andrew Lloyd Webber as 'mesmerising'. .

Website