Llinynnau

Llinynnau

£7.00
Author:
Genres: Poetry, Welsh
ASIN: 1906396906

Dyma gyfrol ddiweddaraf bardd y ffin sy'n myfyrio ar linynnau perthyn a pherthynas. Dyma linynnau hanfodol a bregus, llinynnau sy'n cynnal ac yn carcharu: A collection of prose poems that reflect on matters of the heart and on relationships.

Buy from Amazon
About the Book

Cyfeillgarwch Teulu Diwrnod Olaf y Gwyliau Ail Gynnig Meirion Ac Mae Iaith Weithiau … Dychwelyd i Gilmeri Mae ‘Na Lefydd yng Nghymru Beic Iesu Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron Pennard ym Mehefin Ffownten Dôl yr Eryrod Ha’ Bach Mihangel Ennaint yn Llandudno Breuddwydion Cannwyll Amnest Rhyngwladol Eglwys Monaco Dilyw yn Fenis Crist Llandaf Sul y Blodau Anadliad i Ffwrdd Pedwar Cwsg Arall Gorwel Gwên Galed Dysgwyr Y Clawdd Bangor Is-coed Gwaun Tir Neb Dim Actores Cronni Welfare House, Llangollen Eisteddfod yn y Fro Eisteddfod Llangollen Neidio Stopio’r Tâp Maddeuant ‘Y Tangnefeddwyr’, Karl Jenkins Dydy Cyngerdd Llyr Williams Ddim yn Lle i Fwyta Hufen Ia Te Bach Bardd y Ponciau Pinc Ty fy Nhad Heno Penmorfa Eglwys Dewi Sant, y Bermo Mor Dyner yw Fflamau O’r Holl Berfformiadau yn y Byd Pontydd Uchel Pan Fydda i’n Hen Wr Chwarae Mig Stryt yn Johnstown Ychydig yn Nes at y Sêr Afon Gwy Ar Noson Fyrraf y Flwyddyn Tawch Blodau’r Perthi Cofweini Dwy Wedd ar un Llun Côr y Dur Joe Bellis Yncl Len Cymwynas Welsh Streets Llinynnau

Look Inside
About the Author
Aled Lewis Evans

Renowned local poet Aled Lewis Evans is esteemed for his books inspired by his lifetime experiences. Join us for readings by Aled from his latest collections of prose and poetry in English: Harvest Tide and Afterglow.

Harvest Tide is a lyrical look at Aled’s formative childhood in Barmouth during the late 1960s and tells the tale of one year in the life of a young man between two harvest tides. Afterglow, published in 2021, includes poems collected during the coronavirus lockdown and is his long-awaited volume of original poems in English following on from Someone Else in the Audience in 2012.

Aled’s work is inspired by his surroundings and speaks to the heart. It is accessible and enjoyable but also makes us think again about familiar subjects.