Welsh
Anifail Anwes Cyntaf Emily

Anifail Anwes Cyntaf Emily

£4.99
Author:
Genres: Childrens, Welsh

Mae Emily yn ferch fach llawn egni a dychymyg. Mae’n byw gyda’i mamau a’i Mam-gu mewn ty mawr y tu allan i’r dref.

More info →
Buy from Amazon
Tre Terfyn

Tre Terfyn

£7
Author:
Genres: Fiction, Welsh

Dyma lythyr caru o gyfrol; cân o fawl i ardal sydd yn ddwfn o dan groen yr awdur.

A song of love and celebration to the poet's home region.

More info →
Buy from Amazon
Llinynnau

Llinynnau

£7.00
Author:
Genres: Poetry, Welsh

Dyma gyfrol ddiweddaraf bardd y ffin sy'n myfyrio ar linynnau perthyn a pherthynas. Dyma linynnau hanfodol a bregus, llinynnau sy'n cynnal ac yn carcharu: A collection of prose poems that reflect on matters of the heart and on relationships.

More info →
Buy from Amazon
ycaffi

ycaffi

£4.33
Author:
Genres: Fiction, Welsh

I do not have a clue what this book is about as there is no information about it on Amazon or Waterstones!

More info →
Buy from Amazon
Llanw’n Troi

Llanw’n Troi

£7.00
Author:
Genres: Poetry, Welsh

A collection of 58 diverse poems about people and places reflecting the poet's talent to draw inspiration from the experiences of the past as he faces the future. Casgliad o 58 o gerddi amrywiol am bobl a lleoedd gan adlewyrchu dawn y bardd i dynnu ysbrydoliaeth o brofiadau'r gorffennol wrth wynebu'r dyfodol. -- Cyngor Llyfrau Cymru

More info →
Buy from Amazon
Rhaid I Bopeth Newid

Rhaid I Bopeth Newid

£3.68

Nofel hynod ddiddorol yn plethu hanes brwydrau ymgyrchwraig ddiflino dros barhad yr iaith a'r cymunedau Cymreig yng Nghymru'r unfed ganrif ar hugain gyda hanes yr ymgyrchwraig radical o Ffrances Iddewig Simone Weil.

A highly interesting novel which interweaves the battles of a 21st century campaigner for the survival of Welsh language and communities with the story of the radical Jewish Frenchwoman campaigner Simone Weil.

More info →
Buy from Amazon
Achos

Achos

£4.12

Yn ei gyfrol Adennill Tir, mynegodd Grahame Davies brofiad cymunedau y Cymoedd gyda dicter ac angerdd. Yn ei ail gyfrol, Cadwyni Rhyddid, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn, dinoethodd eironi a safonau dwbl y Gymru ôl-ddatganoli gyda ffraethineb. Yn awr, yn ei drydedd gyfrol, y mae'n bwrw golwg annibynnol ar y Gymru gyfoes, gan ofyn cwestiynau dyrys a holi, 'Sut mae'r achos?' -- Cyngor Llyfrau Cymru

More info →
Buy from Amazon
Cadwyni Rhyddid

Cadwyni Rhyddid

£25.91

Ail gyfrol o farddoniaeth bryfoclyd Grahame Davies yn cynnwys dros 30 o gerddi amrywiol yn adlewyrchu rhagrith a chaethiwed bywyd dinesig Cymry Caerdydd. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mehefin 2001. -- Cyngor Llyfrau Cymru

More info →
Buy from Amazon
Oxygen: New Poets from Wales

Oxygen: New Poets from Wales

£9.95

Thirty poets (fifteen from each language) under 45 from Wales demonstrate the great depth of poetic talent in contemporary Wales.

More info →
Meddwl A’r Dychymyg Cymreig

Meddwl A’r Dychymyg Cymreig

£30.00

Sefyll Yn Y Bwlch - Cymru A'r Mudiad Gwrth-fodern - Astudiaeth O Waith T.S.Eliot, Simone Weil, Saunders Lewis Ac R.S.Thomas (Y meddwl a'r dychymyg Cymreig)

More info →
Buy from Amazon
Trawiad | Seizure

Trawiad | Seizure

£5.99

Bilingual

Pamffled o gerddi | A poetry pamphlet

More info →
Buy from Amazon
Weithiau, mae Mam yn teimlo

Weithiau, mae Mam yn teimlo

£9.99eBook: £2.99
Author:
Genres: Childrens, Welsh

Weithiau, mae Mam yn teimlo... Llyfr lluniau unigryw sydd wedi'i gynllunio i helpu plant ifanc i ddeall emosiynau a theimladau rhieni sy'n mynd trwy gyfnodau anodd yw’r llyfr yma.

More info →
Buy from Amazon Kindle
Buy from Amazon